Avís Legal

1. El titular de aquest lloc web es PATRONAT RESIDENCIA DELS AVIS, amb N.I.F. G08437261, amb domicili a carrer Rocaprevera, s/n – baixos, codi postal 08570 de Torelló (Barcelona).

2. L’accés al Site de PATRONAT RESIDENCIA DELS AVIS es gratuït. Tot el contingut es propietat intel·lectual de PATRONAT RESIDENCIA DELS AVIS. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.